TP

.Net - Používání Windows API funkcí

Tento článek vysvětluje, jak je možné používat WinAPI funkce pomocí platform invoke v .Net aplikaci.

Published: Monday, 25 April 2005, 1:11 AM
Tags:
Read the complete article

WinForms - Screensaver a kreslení pomocí GDI+

Tento článek vysvětluje jak lze za použití objektově orientovaného programování vytvořit spořič obrazovky v .NETu

Published: Monday, 11 April 2005, 9:29 PM
Tags:
Read the complete article

WinForms - Aplikace s podporou pluginů

Tento úvod vysvětluje jak lze v .Net aplikaci umožnit rozšiřování pomocí pluginů a jak přistupovat k nastavení v konfiguračním souboru.

Published: Friday, 1 April 2005, 12:19 AM
Tags:
Read the complete article

All blog posts by tag

f# (112), functional (66), research (49), c# (37), academic (27), asynchronous (27), parallel (23), programming languages (22), functional programming (20), universe (20), meta-programming (18), philosophy (16), links (15), presentations (14), data science (12), writing (12), joinads (12), web (11), thegamma (11), talks (9), data journalism (9), math and numerics (9), random thoughts (9), phalanger (8), haskell (7), mono (7), webcast (7), design (6), architecture (5), fslab (5), open source (5), visualization (4), fun (4), accelerator (4), type providers (3), linq (3), f# data (3), .net (3), training (2), coeffects (2), deedle (2), monads (2), art (2), fractals (2), funscript (2), new york (2), manning (2), books (2)