TP

Asp.Net 2 - Master pages

Problém jednotného vzhledu a společných některých částí stránky je v nové verzi Asp.Net řešen pomocí tzv. master pages. Funguje to tak, že v master stránce je kód, který má být stejný na všech stránkách a ostatní stránky dodávají pouze obsah... Master pages v Asp.Net 2 je již poměrně známá a velmi očekávaná věc. V tomto článku jsem se pokusil doplnit známé fakty o některé další zajímavosti týkající se master pages, jako je například dynamické načítání master stránky a další.

Published: Monday, 3 January 2005, 12:00 AM
Tags:
Read the complete article

All blog posts by tag

f# (112), functional (66), research (48), c# (37), asynchronous (27), academic (26), parallel (23), programming languages (21), functional programming (20), universe (20), meta-programming (18), philosophy (16), links (15), presentations (14), data science (12), writing (12), joinads (12), web (11), thegamma (11), talks (9), data journalism (9), math and numerics (9), random thoughts (9), phalanger (8), haskell (7), mono (7), webcast (7), design (5), fslab (5), open source (5), architecture (4), visualization (4), fun (4), accelerator (4), type providers (3), linq (3), f# data (3), .net (3), training (2), coeffects (2), deedle (2), monads (2), art (2), fractals (2), funscript (2), new york (2), manning (2), books (2)