TP

WinForms - Spolupráce mezi více formuláři

Tento článek popisuje základy spolupráce mezi více formuláři ve Windows Forms aplikaci.

Published: Thursday, 31 March 2005, 11:26 PM
Tags:
Read the complete article

Avalon - Okna a panely v XAML

Tento článek se snaží shrnout pár základních principů v Avalonu, což je framework pro tvorbu uživatelského rozhraní v nadcházející verzi Windows (Longhorn).

Published: Tuesday, 22 March 2005, 1:53 AM
Tags:
Read the complete article

Práce s programem Windows Messenger

Co vše lze dělat pomocí COM objektů programu Windows Messenger

Published: Tuesday, 8 March 2005, 2:20 AM
Tags:
Read the complete article

All blog posts by tag

f# (112), functional (66), research (49), c# (37), academic (27), asynchronous (27), parallel (23), programming languages (22), functional programming (20), universe (20), meta-programming (18), philosophy (16), links (15), presentations (14), data science (12), writing (12), joinads (12), web (11), thegamma (11), talks (9), data journalism (9), math and numerics (9), random thoughts (9), phalanger (8), haskell (7), mono (7), webcast (7), design (6), architecture (5), fslab (5), open source (5), visualization (4), fun (4), accelerator (4), type providers (3), linq (3), f# data (3), .net (3), training (2), coeffects (2), deedle (2), monads (2), art (2), fractals (2), funscript (2), new york (2), manning (2), books (2)